GnuCash 2.6 uitgave rondleiding

Deze rondleiding introduceert de belangrijkste verniewingen in GnuCash 2.6.

Rapporten gebaseerd op jqplot

GnuCash genereert nu rapporten op basis van javascript jqplot. Hierdoor maken alle grafische rapporten (taartdiagram, staafdiagram, lijndiagram) een professionelere indruk.

[jqplot barchart]

Een staafdiagram weergegeven in GnuCash met jqplot.

Nieuw beheersysteem voor voorgeconfigureerde rapporten

Het oude GnuCash systeem voor het beheer van aangepaste rapporten is herzien. U kunt een rapport opslaan met de speciale opties in het menu Bestand en het later opnieuw uitvoeren door het te selecteren in het menu Rapporten->Voorgeconfigureerde rapporten.

[Preconfigred reports window]

Het venster Voorgeconfigureerde rapporten. U kunt een voorgeconfigureerd rapport selecteren en uitvoeren, de naam ervan bewerken en het verwijderen.

Elk rapport direct naar PDF exporteren

Rapporten en facturen kunnen rechtstreeks naar een PDF-bestand worden geëxporteerd zonder via het afdrukvenster te gaan.

Associeer een lokaal bestand of een externe locatie met elke transactie

Het is nu mogelijk om een extern lokaal bestand of een externe locatie (URL) te koppelen aan een transactie. Deze langgevraagde functie is beschikbaar via zowel het menu Transactie als het contextmenu van de transactie. De bestanden worden weergegeven in de standaardviewer voor dat bestandstype.

[Attach file/ location to transaction]

U kunt nu een lokaal bestand of een externe locatie koppelen aan elke transactie.

Accountkleuren

Het is nu mogelijk om vanuit het venster rekening bewerken een unieke kleur aan een rekening te koppelen. Deze kleur wordt vervolgens weergegeven als achtergrond bij de rekeningnaam en dagboek-tabblad, waardoor het opzoeken van een specifieke rekening wordt vergemakkelijkt.

[Account colors]

De kleuren vergemakkelijken het opzoeken van specifieke rekeningen in het overzicht en in tabbladen.

Wachttijd bij "Wijzigingen opslaan bij afsluiten"

Op het tabblad Algemeen van de GnuCash Voorkeuren is het nu mogelijk om een wachttijd in te stellen voor het venster "Wijzigingen opslaan bij sluiten". Indien ingeschakeld, wacht de vraag "Wijzigingen opslaan bij sluiten" slechts een beperkt aantal seconden op een antwoord. Als de gebruiker niet binnen die tijd heeft geantwoord, worden de wijzigingen automatisch opgeslagen en wordt het vragenvenster gesloten.

Het gegevensbestand als alleen lezen openen

Bij het openen van een vergrendelde "boekhouding" is er nu de mogelijkheid om het alleen-lezen te openen.

Merk op dat GnuCash nog steeds een programma voor één gebruiker is en dat de database-backends nog steeds alleen worden gebruikt als gegevensopslag.

Open read-only]

Een nieuwe knop om een GnuCash bestand in alleen-lezen modus te openen.

Instellingen "Filteren op" opslaan

Het is nu mogelijk om de instellingen "Filteren op..." voor een rekeningdagboek op te slaan.

[Filter by save]

Sla de instellingen "Filteren op..." op door het selectievakje "Filter opslaan" in te schakelen.

Verbeterde bedrijfsmodule

De bedrijfsmodule is vernieuwd en er zijn enkele nieuwe functies geïntroduceerd:

[Customer report]

Klantrapport met factuur en creditnota.
[Search Invoice]

Bijgewerkt zoekvenster met knoppen om betaling te verwerken, dupliceren, boeken en afdrukken van meerdere zoekresultaten.

Nieuw systeem met voorinstellingen

Het voorkeurensysteem is herschreven om GSettings van GIO (GLib) te gebruiken in plaats van GConf. Dit backend is eenvoudiger en meer robuust dat schrijft naar de lokale voorkeuren van het besturingssysteem - standaardinstellingen op OS X en het register op MSWindows - en waarmee verschillende lastige afhankelijkheden worden vermeden, waaronder GConf, ORBit en DBus.

Merk op dat vensterpositie, kolomgroottes en sorteervolgorde niet worden gemigreerd vanuit GConf. Deze instellingen worden de eerste keer dat u Gnucash 2.6 of hoger gebruikt, teruggezet naar de standaard, en worden opgeslagen zodra u ze opnieuw hebt ingesteld.

Nieuwe licentieverlening

Met instemming van alle auteurs is GnuCash opnieuw in licentie gegeven volgens de GNU General Public License "versie 2 of hoger" in plaats van alleen "versie 2".

Downloaden

U kunt de nieuwe 2.6-versie van GnuCash downloaden van de GnuCash-website hoofdpagina.

Help

GnuCash 2.6 wordt geleverd met bijgewerkte Help en Inleiding. Als u het antwoord op uw vragen in deze documenten niet kunt vinden, probeer dan met de GnuCash wiki. Als dit nog geen bevredigend resultaat oplevert, kunt u uw vragen sturen naar de GnuCash mailinglijsten: de GnuCash community is erg vriendelijk en ervaren en iemand zal u zeker helpen.

Wil je helpen?

GnuCash is een programma dat wordt onderhouden door vrijwilligers. Als u deel wilt uitmaken van deze inspanning, kunt u je op veel manieren bijdragen :

Het GnuCash ontwikkelaarsteam

HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and Semantics

Copyright © 2001–2024 The GnuCash Project

Storingsmeldingen server & e-mail naar: irc://irc.gimp.net/gnucash

Vertaalproblemen? Meld het op: gnucash-devel@gnucash.org